LEGO BATMAN VO FILME


LEGO BATMAN VO FILME / THE LEGO BATMAN MOVIE
Animovaný /Komédia
104 min
Dánsko USA
2017
9.2. 2017
4.2. 2017


7/10
Obrovský obchodný i divácky úspech LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej sebaobrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno – sa naučiť trochu uvoľniť a získať nadhľad...Fotogaléria k filmu


login facebok