MLIEČNA DRÁHA


MLIEČNA DRÁHA / LA VOIE LACTÉE
Dráma /Komédia
102 min
Francúzsko Taliansko
1969


7/10
Od ranného stredoveku smerovali každoročne počas niekoľkých storočí kroky tisícok pútnikov z celej Európy do Santiaga de Compostella, mesta v Galícii, na severozápade dnešného Španielska. Vydávali sa na cestu, aby v jej cieli, pri hrobe Svätého Jakuba, našli uzdravenie alebo pokoj duše. Prechádzali Pyreneje, aby potom križovali naprieč rozpálenú Castíliu a po mesiacoch putovania prišli do cieľa. Po trase svätojakubskej cesty vyrastali kláštory, kostoly a hospice, pýcha románskeho a gotického slohu. A na duchovných základoch posilňovanej kresťanskej identity mohlo zatiaľ silnieť kresťanstvo tak potrebné pre severné kráľovstvá Iberie, aby posilnilo jednotu v boji proti – v ich ponímaní – barbarskému maurskému juhu. Keď bol juh dobytý, kresťanstvo sa stalo hlavným nástrojom boja za udržanie jednoty ríše a národa. Ťažké barokové kresťanstvo Španielska, ktoré ešte dodnes dokáže dusiť a strašiť. Na ceste vedúcej do Compostely, ktorá je dnes už iba atrakciou pre turistov, sa kedysi budovali duchovné základy dnešného Španielska

login facebok