BLAŽENÉ BYTOSTI


BLAŽENÉ BYTOSTI / BEING LIGHT
Komédia
95 min
Francúzsko
2001


Zakončenie voľnej trilógie Jeana-Marca Barra pod názvom Blažené bytosti (Being Light) dovršuje jej myšlienkový oblúk pojednaním o slobode samostatného myslenia vo svete, ktorý vyvíja čoraz silnejšie tlaky na jeho štandartizáciu a banalizáciu. V úvode rozohráva mierne bizardný vzťah Maxima (Romain Duris, známy z Gatlifovho Gadjo Dilo) a bohatého Američana Jacka Lesterhoofa (Jean-Marc Barr). Ten prichádza do Francúzska za obchodom, má dojednať kontrakt s nádejným klientom. Urobí však zásadnú chybu, pretože si za tlmočníka angažuje práve Maxima, čerstvého absolventa psychiatrickej liečby. Z obchodu nič nie je, ale Maxim Jacka fascinuje svojou veselou naivitou a priamočiarou emocionalitou. Rozhodne sa, že pojde spolu s ním do Indie hľadať jeho milú Justine ( Elodie Bouchez).

login facebok